Wegwedstrijden

Sectie bestuur wegwedstrijden
Voorzitter: Job van Schuppen, jobvanschuppen@vow.nu / 06 – 55 33 27 79
Secretaris: Herman Brinkhoff
Bestuursleden: Arjan Ribbers

Leden

Lid worden

Er zijn diverse redenen om lid te worden van de VOW:

  • De VOW is er om de belangen van de organisatoren van wielerwedstrijden op de weg (met name de z.g. klassiekers en etappewedstrijden) te behartigen.
  • Door lid te worden komen de organisatoren met steeds meer collega’s in contact en worden onderling kennis en ervaringen uitgewisseld. Zo hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden.
  • Problemen kunnen gezamenlijk worden opgepakt en samen staan we sterk.
   Als het nodig is spreekt de VOW namens een grote groep organisatoren die gezamenlijk heel veel ervaring hebben in het organiseren van wielerwedstrijden.
   Richting overheden nemen wij een steeds sterkere positie in.
  • De VOW heeft 4 van de 35 stemmen in het Congres van de KNWU.
   Geen meerderheid, maar wel belangrijk genoeg om gehoord te worden.

Voorbeelden van deze voordelen:

  1. Samen met KNWU en NOC*NSF heeft de VOW bewerkstelligd dat de opleiding, certificering en aanstelling van (evenementen)verkeersregelaars al veel gestructureerder verloopt. Dit traject moet en kan nog beter.
  2. De VOW streeft er samen met de KNWU naar dat de inzet van motorverkeersregelaars beter in wet- en regelgeving wordt verwerkt.
  3. De inzet van politie bij wielerwedstrijden staat sterk onder druk, samen met de KNWU en de Politie wordt ernaar gestreefd alle wedstrijden op de kalender te houden en deze wedstrijden zo veilig mogelijk te laten plaats vinden.
  4. Interpreteren van en omgaan met de reglementen van de KNWU en de UCI.
  5. Advisering aan leden hoe de veiligheid van deelnemers, volgers, vrijwilligers en overig verkeer kan worden verbeterd.
  6. Na het gereedkomen van de website van de VOW toegang voor leden tot data als bijvoorbeeld adressen overheden, wegbeheerders, veiligheidsregio’s, procedures m.b.t. vergunningen / ontheffingen en verklaringen van geen bezwaar.
  7. Advies bij opmaken van routebeschrijvingen in Politie Excel-format en routekaarten.
  8. Bemiddeling / advies bij opmaken wielerkalender(s).
  9. De contributie van de VOW bedraagt slechts € 130,00 per jaar.

Kortom, de VOW is er voor haar leden en kan elk lid helpen de eigen wedstrijd naar een hoger plan te tillen.

Interesse?
Neem daarvoor contact op met Henry van den Biggelaar, secretaris van de VOW via: secretaris@vow.nu.