VOW

De Vereniging Organisatoren Wielerwedstrijden is een belangenorganisatie voor organisatoren van wielerwedstrijden in Nederland.

De VOW bestaat uit 2 niet-autonome secties te weten:

Beide Secties kennen een eigen sectiebestuur van minimaal 4 personen die door de leden van de sectie worden gekozen. Het sectiebestuur zorgt voor gemiddeld twee sectievergaderingen per jaar, meestal in mei en oktober.

Daarboven kennen wij een algemeen bestuur VOW. Dit bestaat uit drie personen die onafhankelijk zijn van de twee secties: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Het hoogste orgaan van de VOW is de Ledenraad, bestaande uit 8 personen (de besturen van de twee secties).

De vergaderingen van de secties worden op dezelfde avond in verschillende zalen in hetzelfde gebouw gehouden. Het aanvangsuur is 19.00 uur.
Diezelfde avond, om 21.00 uur, vergadert de VOW Ledenraad met het algemeen bestuur.

De contributie van de VOW bedraagt slechts € 130,00 per jaar.

De secretaris van het algemeen bestuur beheert de VOW-ledenlijst.
De penningmeester van het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beheer, incl. de inning van de contributies.

Lid worden of op zoek naar meer informatie?
Henry van den Biggelaar, secretaris VOW via:secretaris@vow.nu.

Over Criteriums Over Wegwedstrijden