vrijdag, 27 november 2020

Verzoek indienen aanvragen politiekbegeleiding (uiterlijk 30-11-2020)

 Beste organisator, 

Teneinde de aard en hoeveelheid politie-inzet t.b.v. je eendaagse of meerdaagse wegwedstrijd te kunnen beoordelen, dient de LE spoedig over een aantal relevante evenementgegevens (o.a. de actuele parcoursdetails) te beschikken. 

Hiervoor is het van belang dat bijgaand formulier wordt ingevuld op basis van de ons doorgegeven voorkeursdatum ten aanzien van je eendaagse/meerdaagse wegwedstrijd(en). 

T.b.v. tijdige verwerking dient het gecompleteerde formulier uiterlijk 30 november a.s. digitaal te zijn verzonden t.a.v.: wielrennen@politie.nl en wedstrijden@knwu.nl

Wij rekenen op je medewerking in deze. 

Indien je het formulier reeds hebt ingediend, kun je dit verzoek uiteraard negeren. 

Naderhand zullen wij i.v.t. een verzoek doen om je evenement formeel aan te melden via mijnknwu conform de gangbare procedure. 

Download hier het bestand.