maandag, 6 april 2020

Verlopen bewijzen verkeersregelaars worden verlengd

Vanwege deze vreemde periode waarin veel onzekerheid ontstaat, heeft het Ministerie I&W in samenspraak met SVNL en RWS het initiatief genomen om de uitvoering van de RV2009 onder de loep te nemen.

Voorlopige conclusie:

  • De examens voor beroepsverkeersregelaars worden zonder bijkomende kosten verplaatst naar een later moment dit jaar. (voorlopig na 1 juni)
  • De theoriecertificaten, aanstellingspassen en ‘bewijzen van geslaagd voor het praktijkexamen’ die in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 verlopen krijgen vooralsnog drie maanden extra geldigheidsduur. Na 1 juni a.s. wordt beoordeeld of deze periode voldoende toereikend blijkt.
  • SVNL past het systeem aanstellingspas.nl tijdelijk aan voor werkgevers die een aanvraag willen doen.
  • Voor de planning van examens voor de beroeps wordt na 1 juni gezocht naar extra capaciteit om mogelijk extra examens op te kunnen vangen.

Dit wordt niet vastgelegd in een regeling, maar gemandateerd aan de uitvoerende partijen.