dinsdag, 15 oktober 2019

Uitnodiging Najaarsvergadering Profcriteriums 4 november as.

Geachte leden van de sectie Profcriteriums,

Graag nodig ik jullie uit voor onze najaarsvergadering die gepland staat voor 4 november,
Aanvang 19.00 uur in Hotel Papendal.

De agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag 27 mei
 4. Uitkomsten enquête VOW criteriums 2019 (worden ter vergadering uitgereikt)
 5. Website vow.nu
 6. Nieuws vanuit Cycling Service
 7. Samenstelling bestuur sectie Profcriteriums
 8. Ontbrekende leden
 9. Kalender 2020
 10. Vergaderdata 2020
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Met sportieve groet,

Chris Tiekstra
Voorzitter sectie criteriums
06 – 53 25 98 97