vrijdag, 13 september 2019

Terugkoppeling voorzittersoverleg

Het is volgend jaar niet meer toegestaan dat een organisator een wedstrijd organiseert op de licentie van een vereniging. Organisaties betalen nu nog € 600,00 dat wordt € 300,00.

Politiebegeleiding bij wedstrijden staat nog steeds hoog op de agenda.
Toebedeling van politiebegeleiding loopt via de KNWU, die e.e.a. doorzet naar de eenheid politiebegeleiding.
Er zijn in de districten al toezeggingen gedaan door regionale politie voor 2020, dat wordt in 2020 gedoogd.
In het kader van talentontwikkeling krijgen juniorwegwedstrijden bij de toewijzing van politiebegeleiding voorrang.
Wetswijzigingen om bijv. burgermotards meer bevoegdheden te geven zijn in voorbereiding.