donderdag, 19 september 2019

Samenstelling Wegkalender 2020

Graag breng ik u op de hoogte van:

  • het beleid dat de KNWU heeft ontwikkeld voor de kalender 2020
  • de status van de lobby om een aantal wettelijke regelingen rondom wielerwedstrijden op de openbare weg aangepast te krijgen

KNWU-beleid kalender 2020: als ik goed ben geïnformeerd, heeft u als organisator afgelopen zomer, tegelijk met de oproep uw wedstrijd aan te melden voor 2020, bijgaand document ontvangen. Het geeft in mijn optiek heel goed weer dat er in de komende jaren heel goed moet worden nagedacht over de opzet van de wedstrijdkalender. Want één aspect is volkomen duidelijk: we ontkomen er niet aan dat we worden geconfronteerd met minder (motor)agenten die onze wedstrijden begeleiden. Dan is het beter zelf proactief na te denken hoe we verder kunnen, in plaats van plots geconfronteerd te worden met “wedstrijd moet worden geannuleerd wegens geen of te weinig agenten”. Ik besef heel goed dat dit een zware wissel op u zal trekken, omdat u nog meer vrijwilligers in moet zetten en kosten moet maken uw parcours te beveiligen, maar het alternatief is dat er (vele?) wedstrijden zullen verdwijnen van de kalender. En daar is niemand in onze mooie wielersport bij gebaat.

De lobby om een aantal wettelijke regelingen aan te passen loopt volop, maar is er één die niet zomaar binnen een jaar is geregeld.

Echter: we hebben afgelopen zomer een flinke steun in de rug gekregen door een aangenomen motie van het VVD Tweede Kamerlid Remco Dijkstra. Deze motie (aangenomen met 147 stemmen voor, dus unaniem want er waren 3 leden afwezig) kan de regering niet naast zich neerleggen. Dat is in de praktijk helaas niet hetzelfde als “er wordt met volle kracht gewerkt aan een oplossing”, want wetgeving aanpassen is nu eenmaal een kwestie van lange adem. Wat positief is, is het feit dat we binnenkort met een afvaardiging van de werkgroep Veilige Wedstrijden Openbare Weg een gesprek op het Ministerie van VWS hebben om de problematiek van het wegvallen van wedstrijden (stagnering talentontwikkeling) en onze voorstellen voor aanpassingen wetgeving, zodat we toch veilig kunnen organiseren, toe te lichten.

Wij houden u op hoogte.

Wellicht overbodig u eraan te herinneren: in het KNWU-document worden organisaties opgeroepen zich te melden voor bepaalde competities.

KNWU – Kalendersamenstelling
inzake politie-inzet competities 2020
2019-07-03 – Motie Remco Dijkstra VVD
over een oplossing begeleiding wielerkoersen