vrijdag, 29 mei 2020

Opstarten wielerwedstrijden in coronatijden

Dit plan van aanpak beschrijft hoe de KNWU om wil gaan met het opstarten van wedstrijden in coronatijd. De algemene richtlijnen zoals beschreven door het RIVM, NOC*NSF en de KNWU worden bij elke competitie en fase gehanteerd. Hierbij zijn de plaatselijke richtlijnen van de gemeente en veiligheidsregio altijd leidend. Er kunnen daardoor verschillen ontstaan in regio’s en op locaties. Het moment waarop van fase wordt gewisseld is afhankelijk van de ontwikkelingen vanuit het kabinet en het RIVM. De in het document genoemde datums zijn daarom streefdata waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. 

KNWU document
“Opstarten wielerwedstrijden in coronatijden”