dinsdag, 9 juli 2019

Motie over oplossing voor begeleiding van wielerkoersen aangenomen

Op 3 juli is een motie vanuit de VVD, Remco Dijkstra, met een zeer ruime Kamermeerderheid aangenomen. De motie verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat in overleg met de relevante wielerbonden en motorverenigingen voor 1 november 2019 naar een toereikende oplossing gewerkt wordt.

www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties