maandag, 19 juli 2021

Motie aangenomen: oplossingsrichting voor reductie van politie-inzet t.b.v wedstrijden op de openbare weg

Afgelopen weken is met volle inzet verder gewerkt aan het vinden van een oplossing voor het probleem van de sterk gereduceerde politiebegeleiding voor onze wedstrijden.

Zoals bekend heeft Kamerlid Michiel van Nispen in juni op zijn vragen in het Sportdebat met Minister van Ark (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) al de bevestiging van het Kabinet gekregen dat ons probleem hun aandacht heeft en dat aan een oplossing wordt gewerkt. Zie hiervoor mijn mail van 17 juni jl. 

Vanuit de Werkgroep Veilige Wedstrijden Openbare Weg, waarin ik de VOW mag vertegenwoordigen, hebben we echter verder gewerkt en contact gezocht met diverse Tweede Kamerleden.

Dat heeft erin geresulteerd dat op donderdag 8 juli 2021 een motie van de Kamerleden Alkaya (SP) en Heerema (VVD) met algemene stammen voor is aangenomen.

Ik de motie wordt de regering (specifiek de Minister van Infrastructuur en Waterstaat) verzocht een oplossing te vinden voor de problemen die ontstaan zijn door de reductie van de politie-inzet tijdens wielerwedstrijden.

Om hieraan meer bekendheid te geven (andere die laatste dag voor het zomerreces aangenomen moties kregen meer aandacht in de pers) hebben we als Werkgroep VWOW gisteren zelf een persbericht doen uitgaan.

In bijlage dit persbericht en ik verwijs graag naar de inhoud hiervan.

U kunt er van op aan dat we de komende maanden de vinger aan de pols zullen houden en ons uiterste best zullen doen de Haagse politiek en vooral de ambtelijke beleidsambtenaren “aan het werk te zetten”. 

Met sportieve groet,

Herman Brinkhoff

Motie aangenomen in Tweede Kamer:
oplossingsrichting voor reductie van politie-inzet ten behoeve van
(wieler)wedstrijden op de openbare weg.

Dankzij de inzet van Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP), Mahir Alkaya (SP) en Rudmer Heerema (VVD) is er in de Tweede Kamer brede steun voor de pilots met burger motor verkeersregelaars in wielerwedstrijden. Met de motie wordt de regering gevraagd een oplossing te vinden voor de problemen die ontstaan zijn door de reductie van politie-inzet tijdens wielerwedstrijden. Zo zou bijvoorbeeld door een wijziging van de Wegenverkeerswet de inzet van burger motor verkeersregelaars (MVR) mogelijk gemaakt kunnen worden en kan hier op korte termijn ervaring mee worden opgedaan door het uitvoeren van een enkele pilots. Zo hoeft het gebrek aan politie-motorondersteuning bij wielerwedstrijden er niet toe te leiden dat wedstrijden geannuleerd moeten te worden.

De Nationale Politie reduceert de politie-inzet bij wieler- en andere wedstrijden op de openbare weg sinds 2018 drastisch. Er dreigen veel belangrijke sportevenementen niet meer in Nederland plaats te kunnen vinden. Zo werd eerder al bekend dat De Simac Ladies Tour en de Benelux Tour (vroegere BinckBank Tour) in gevaar komen doordat de Nationale Politie onvoldoende capaciteit heeft voor de begeleiding door politie-motorrijders, zie dit artikel in het AD van 17 juni 2021.
Daarmee komt bijvoorbeeld het voortbestaan van de twee UCI WorldTour-koersen die Nederland rijk is in gevaar. De
reductie van politie-inzet heeft dus inmiddels, ondanks de afgegeven waarschuwingen, grote gevolgen voor de
wedstrijden die in Nederland georganiseerd worden, de veiligheid van het reguliere verkeer en de veiligheid van de
deelnemers van bijvoorbeeld wielerwedstrijden en daarmee voor het goede topsportklimaat in Nederland.

Al in de zomer van 2019 heeft de werkgroep VWOW een zienswijze opgesteld waarbij burger-MVR de rol van de politie tijdens wielerwedstrijden gedeeltelijk kunnen overnemen. Aan VWOW nemen deel: Atletiekunie, KNMV, KNWU, Landelijk Platform MVR, Nationale Politie, NOCNSF, SVNL en VOW. Binnen de werkgroep bestaat de breed gedragen visie dat ‘motards’ de rol van de politie binnen wedstrijden op de openbare weg gedeeltelijk kunnen overnemen. MVR met een beroepsverkeersregelaar- en specifieke motorfiets-opleiding zouden dan als verkeersregelaars deels de benodigde handelingen voor het begeleiden van de wedstrijd onder toezicht van de politie kunnen uitvoeren. Met de aangenomen motie ligt de bal nu bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.