maandag, 21 juni 2021

Inzet politie voor begeleiding wielerwedstrijden

Geachte woordvoerder,

Ongetwijfeld heeft u al een volle agenda voor het Sportdebat aankomende maandag. Niettemin vragen wij u zeer gewaardeerde aandacht voor het volgende. De organisatoren van wielerkoersen in Nederland en de KNWU luiden de noodklok. Nadat seizoen 2020 als gevolg van de coronacrisis volledig in het water is gevallen is er in 2021 gelukkig -voorzichtig – weer het een en ander mogelijk. Opnieuw pakken zich echter donkere wolken samen boven de Nederlandse wielerkalender. De organisaties van de BinckBank Tour en de Simac Ladies Tour (beide wedstrijden op het UCI World Tour niveau) staan op dit moment onder grote druk. De reden hiervoor is het gebrek aan beschikbare capaciteit bij het Team Motorondersteuning bij de Landelijke Eenheid politie waardoor de KNWU op dit moment voor de keuze is gesteld welk van deze twee Worldtour koersen een wedstrijddag moet inleveren.

Sinds 2018 wordt de inzet van motorpolitiebegeleiding bij wielerkoersen door de politie stelselmatig teruggebracht. Begeleiding die op dit moment nog steeds onontbeerlijk is bij de organisatie van wielerkoersen. De organisatoren van wegwedstrijden zijn samen met de KNWU en NOC*NSF hier al geruime tijd over in gesprek met de politie. Doel is te komen tot een situatie waarin een goed afgewogen wielerkalender afgewerkt kan worden met de beschikbare politie-inzet en de inzet van gekwalificeerde vrijwillige Motor Verkeersregelaars (MVR-S). Tot een goede structurele oplossing heeft dit overleg nog niet geleid.

Eerder is er in de Tweede Kamer al verschillende keren over dit onderwerp gesproken en er is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door Mobycom een onderzoek naar de verkeersveiligheid van wielerrondes uitgevoerd. Dit rapport heeft geleid tot een maatregelenpakket en de minister heeft aangegeven om met de betrokken stakeholders vanuit de sport in 2020 en 2021 te werken aan de uitvoering van dit pakket en om dit vervolgens te evalueren. We worden echter nu al geconfronteerd met koersen die alsnog onder druk komen te staan en zicht op een structurele werkende oplossing is er nog altijd niet.

Om tegemoet te komen aan de noodzaak om de inzet van motorpolitiebegeleiding te beperken hebben organisatoren al verschillende maatregelen getroffen. Denk aan het afwerken van (een deel) van de wedstrijden op afgezette circuits. In het geval van de eerder genoemde twee Worldtour wedstrijden is het aantal wedstrijddagen in Nederland al teruggebracht en betreft het deels ook tijdritten op afgesloten circuits waarbij geen motorbegeleiding door de politie nodig is. Het nog verder inperken van de mogelijkheden doet aan de wedstrijden, maar ook aan de wielercultuur van één van de van oudsher toonaangevende wielerlanden, geen recht.

We roepen u op om er via de minister voor Sport bij het kabinet op aan te dringen om voor de korte termijn tot een oplossing te komen waardoor de wedstrijden in de nabije toekomst doorgang kunnen blijven vinden. Gericht op de lange termijn roepen wij de minister op om nu echt werk te maken van de aanbevelingen uit het Mobycom rapport, waarmee volgens ons de toekomst van wielerkoersen in Nederland veilig gesteld kan worden. 

Voor meer informatie, neemt u gerust contact met mij op. Dank voor uw tijd.

Hartelijke groet,

Thorwald Veneberg 
Directeur | Top- en wedstrijdsport KNWU