maandag, 26 november 2018

Betere Uitslagensoftware

De delegatie van de VOW heeft op 15 november j.l. tijdens het KNWU-jaarcongres bepleit de betere uitslagensoftware van Daan Brand voor alle wedstrijden beschikbaar te stellen. De KNWU blijft beweren dat de huidige software van de KNWU even goed is. We hebben de KNWU-voorzitter tijdens het congres een vergelijking tussen beide softwareprogramma’s overhandigd, die overduidelijk aantoont, dat het softwareprogramma van Daan Brand de jury en organisaties veel meer biedt. De KNWU heeft toegezegd dat de commissie jury en reglementen komende winter met deze problematiek aan de slag gaat. De organisatie van de Acht van Bladel heeft aandacht voor deze kwestie gevraagd.